hippo banner

Realizované projekty

Táto sekcia obsahuje niekoľko väčších projektov, ktoré realizovala naša
firma, a kde bol použitý Hippo systém.

hippohome1.jpg

Inteligentné domy

Náš systém inteligentného domu - Hippo Home je nasadený v množstve domov po celom Slovensku. Niektoré z nich je možné navštíviť. Informujte sa na info@ihcontrol.eu

Poráč park

Poráč park je hotel a lyžiarske stredisko v Slovenskom rudohorí. V prvej fáze projektu bolo našou úlohou centralizovať ovládanie osvetlenia a zjednodušiť tak jeho obsluhu. Osvetlenie baru, vonkajších terás, bowlingovej miestnosti, miniparku, vonkajších ihrísk, tenisových kurtov, vonkajšie osvetlenie a iné svetlá v areáli parku je možné ovládať cez web z baru či z recepcie.

V ďalšej fáze sa boli vybudované nové ubytovacie kapacity vo forme chatiek. V chatkách je nainštalovaný náš Hippo systém, ktorý umožňuje, okrem iného aj ich vzdialenú správu. Na diaľku je možné ovládať vykurovanie, osvetlenie a prístup. Vykurovanie a prístup sú napojené na hotelový systém, čo šetrí náklady, pretože sa vykuruje podľa obsadenosti a zároveň sa zvyšuje komfort ubytovaných hostí, pretože sa jednou kartičkou pohybujú v areáli hotela a zároveň si ňou otvoria svoju chatku. Bezpečnosť celého objektu je samozrejmosť.

Okrem vývoja ovládacích systémov pre domy a budovy sme sa venovali aj vývoju priemyselných aplikácií na mieru.

porac.png

mining.jpg

Prenos signalizácie a riadenie v banskom prostredí

Mine Control system je komunikačný kontrolný systém, ktorý zabezpečuje vysielanie dohodnutých rázovacích signálov z pojazdných prepravných klietok do strojovne pri hlbinnej ťažbe. Systém vykonáva automatickú kontrolu celého komunikačného systému v konkrétne zvolených časových intervaloch, ako aj kontrolu napätia akumulátora vysielača v dopravnej klietke. Systém ukladá do databázy počty stlačení rázovacích signálov s časovou pečiatkou  a informácie o stave komunikačného systému. Sleduje a zapisuje aj typ a rýchlosť jazdy dopravnej klietky na serveri, ktorý je umiestnený v objekte. K údajom je možné pristupovať lokálne, ale aj na diaľku cez webové rozhranie, pomocou prehliadača. Prístup na server je zabezpečený štandardnými prostriedkami ochrany.

Turniketový a dochádzkový systém

Turniketový prístupový systém slúži na kontrolu a evidenciu pohybu osôb a na riadenie vstupu do rôznych objektov. Zaznamenáva informáciu z bezkontaktných RFID kariet, príveskov alebo kľúčov a na základe oprávnenosti vstupu, odblokuje turniket v požadovanom smere. V obslužnom počítači na recepcii (alebo inej miestnosti) je spustený obslužný program, v ktorom je zaznamenaný pohyb osôb, osoby nachádzajúce sa v budove a história vstupov. Softvér umožňuje správu prístupu pre jednotlivé karty a osoby do jednotlivých miestností.

V prípade použitia elektronických zámkov je možný kompletný manažment prístupov do jednotlivých častí objektu. Prenos signálu je bezdrôtový, preto je tento systém výhodný aj do existujúcich budov.

HiPPo systém je originálny produkt spoločnosti iHouse control s.r.o, ktorá vyvíja rovnako softvérové aj hardvérové prostriedky. HiPPo systém je otvorený a vyvinutý na mieru pre každého zákazníka a môže byť použitý aj na existujúce turnikety alebo ako doplnok k existujúcemu zabezpečeniu v objekte.

turniket.png

Hippo systém je domov
pod kontrolou

DOZVEDIEŤ SA VIAC